Oldal kiválasztása

A pályázó alapvetése, hogy egy „Olyan helyet kell terveznünk, mely téri minőségével hangulati felvezetésként szolgál a táborban látottakhoz, segít levonni annak tanulságait, és feloldoz a látottak terhe alól. Ezt az építészeti terekkel, kint-bent kapcsolatokkal kívánjuk elérni, s kevésbé narratív, szájbarágós, antropomorf elemek alkalmazásával.”

A fent idézett célnak a benyújtott pályamű alapvetően eleget tesz, és egy kortárs tömegformálású, anyaghasználatú épület tervét mutatja be. Különösen értékes része a tervnek az épületen belüli vendégforgalom funkcionális átgondoltsága és gondolati tartalma, melyeket szépen támasztanak alá a belső terek látványai. A tudatosan kialakított téri bejárás labirintusszerű vonala, az egyes funkciók szellemes lehatárolásai a tervezői gondolkodás fonalával azonos erősségű. Azonban a tervezők nem tudták összhangba hozni a fent idézett tömegalakítási koncepciójukat a belső tartalommal. Ezt az ellentmondást az alaprajzon – helyesen – ábrázolt tetőidomok vonalainak és az alaprajzi szerkesztésnek az „ütközései” egyértelműen igazolják. Szintén ellentmondásos a tornác additív hozzáadása a tagolt tömeghez, mely ebben a formában nem tud igazán a ház részévé válni. Tengelyessége és irányultsága miatt a be-, és kijáratok jelölése erőtlen gesztussá válik méretei és legfőképp arányai okán nem képes igazán nagyobb csoportok számára fedett-nyitott előtérként szolgálni.

Összességében a Bíráló Bizottság a tervet a gondolatisága és magas esztétikai minősége miatt Megvételben részesítette.