Oldal kiválasztása

A Bíráló Bizottság a pályázatban megfogalmazott bírálati szempontok alapján a 777534-es sorszámú tervet jutalmazta a pályázat első díjával. A tervezett épület harmonikusan illeszkedik a környezetébe, azzal való kapcsolata szerves, magán hordozza a kortárs építészet jegyeit, lapostetős tömege, anyaghasználata tömbszerű drámaiságot hordoz. Az épület elidegenített formálása, monolit megjelenése jól szimbolizálja a Rákosi-féle diktatúra embertelenségét, terrorját, a „magyar GULAG” megidézését. A pályamű által felvonultatott építészeti és belsőépítészeti eszközök látogatókra gyakorolt hatása egy jól kialakított kiállítással együtt intenzív élményt nyújthatnak a látogatóknak. Az épület zárt tömege hitelesen idézi a munkatáborok atmoszféráját. A kegyeletiséget az emlékműszerű megjelenés hordozza magában.

A terv koncepciója egyértelműen közvetíti a hajdan volt kommunista diktatúra, nyomasztó, az egyént és a társadalmat egyaránt megtörni akaró kíméletlenségét.