Sikeres volt a diákoknak kiírt recski ötletpályázat

 

Január 24-én sikeresen lezárult a NÖRI diákok számára kiírt ötletpályázata: a szakmai tagokból álló Bírálóbizottság a magyar GULAG leendő látogatóközpontjának megálmodásáért négy díjat osztott ki, és további két pályázatot ítélt jutalmazásra érdemesnek.

2016 októberében írta ki a Nemzeti Örökség Intézete azt a nyílt ötletpályázatot, amelynek célja a Recski Történelmi Emlékhely új fogadóépületének tervezése volt. A szakmai zsűrinek abból a közel két tucat pályaműből kellett kiválasztani a legjobbat, amelyek december közepéig érkeztek meg a kiíróhoz.

A név nélkül, titkos azonosítóval beadott pályázatokat egy építészekből, történészekből és az egykori tábor túlélőit képviselő szervezet tagjából álló testület értékelte. A bizottság elnöke Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója, társelnöke Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár volt. A pályázatokat a zsűri egyszerre értékelte történetiség, illetve emlékezet és kegyeletiség szempontjából, emellett fontosnak tartották annak mérlegelését, hogy az új fogadóépület milyen hatással lesz a látogatókra.

A pályaművek között a bírálóbizottság egy első, két második és egy harmadik díjat osztott ki, míg egy pályamű mély gondolatisága miatt kiemelt megvételt, egy másik pedig a tudatosan kialakított labirintusszerű bejárása miatt megvételt érdemelt ki.

A díjazott és díjazásban nem részesített pályaművet benyújtókat a NÖRI emailben értesíti, és küldi el részükre a zárójelentést, míg a nyertes pályázatok a www.recskiemlekhely.hu honlapon tekinthetők meg.


ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT PÁLYAMŰVEK

 

azonosító összeg elismerés szerzők
777534 600.000 Ft I. hely Vörös Gergely, Hargitai Márk Máté, Süttő Réka,
Szabó Attila, Komáromi Kinga
290103 400.000 Ft II. hely Urbán Jakab, Incze Sándor
781649 400.000 Ft II. hely Bagó Júlia, Borbély Fruzsina
311418 300.000 Ft III. hely Beke András
263367 200.000 Ft kiemelt megvétel Kubinyi Hanna, Farkas Sára
840851 100.000 Ft megvétel Fürtön Balázs, Tóth Viktor

ÖTLETPÁLYÁZAT A RECSKI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY
ÚJ FOGADÓÉPÜLETÉNEK TERVEZÉSÉRE

KAPCSOLAT

email: info@recskiemlekhely.hu

Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket
a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.


AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

 

A pályázat célja a Recski Történelmi Emlékhely új Fogadóépületének megtervezése, azaz az az annak kialakítására és megformálására vonatkozó építészeti, képzőművészeti ötletek, lehetséges megoldások kidolgozása. A Pályázótól arra várunk javaslatot, hogy a „magyar GULAG” emlékhelye a jövőben milyen módon és formában fogadhatja látogatóit.

 

AZ ÖTLETPÁLYZAT JELLEGE, FORMÁJA

A tervpályázat fajtája: ORSZÁGOS, NYÍLT
A tervpályázat jellege: TITKOS
A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT

Az ötletpályázat lebonyolítása:

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.),
 • a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet,
 • valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

 

A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályaművek díjazására mindösszesen 2.000.000,- Ft (Kétmillió forint) – áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege: (bruttó) 800 000,- Ft
A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 100 000,- Ft

 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

 1. Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, a Bizottság elnöke
 2. Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára, a Bizottság társelnöke
 3. dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Bizottság tagja
 4. Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, a Bizottság tagja
 5. Nagy Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének egyetemi tanára
 6. Markó Balázs, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, a Bizottság tagja
 7. dr. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Bizottság tagja
 8. Papp Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete kulturális igazgatója, a Bizottság tagja
 9. Somssich Tamás, a Recski Szövetség Egyesület főtitkára, a Bizottság tagja
 10. Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke, a Bizottság tagja

Jogi szakértő: dr. Kárpáti Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgató-helyettese

 

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 • Mennyire harmonikusan illeszkedik a környezetbe, milyen az azzal való kapcsolata, milyen a pályamű építészeti minősége?
 • A pályamű mennyire méltó a Rákosi-féle diktatúra leghírhedtebb munkatábora, a kommunista terror szimbólumának számító „magyar GULAG” történetének bemutatására.
 • Milyen hatással lesz a látogatókra?
 • Milyen megoldásokkal mutatja be a kényszermunkatáborok áldozatainak mindennapjait, a mindennapos szenvedéstörténeteket?
 • Mennyire érvényesül a kegyeletiség és eredetiség?
 • A megszületendő koncepció mennyire teszi mindenki számára érthetővé és átélhetővé az egykori foglyok szenvedéseit?

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázaton Magyarország valamennyi szakirányú (építészmérnöki, építőmérnöki, tájépítészi, településmérnöki vagy művészeti szakirányú) felsőoktatási intézetben/intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező természetes személy részt vehet, aki

 • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A pályázaton egy Pályázó csak egy pályaművel vehet részt, amely csak egy megoldási javaslatot tartalmazhat.

A pályázaton való részvétel díjmentes.

A pályázat lezárását követően a Kiírót a díjazottakkal szemben sem további tervezési, sem szolgáltatásra, megvalósításra irányuló megrendelési kötelezettség nem terheli, illetőlegesen a Pályázóval szemben sem áll fenn egyéb vállalási kötelezettség.

A díjazott és megvételben részesült pályaművek (a továbbiakban: Pályamű) tekintetében Pályázók tudomásul veszik, hogy Kiíró részére átadott valamennyi terv, dokumentum, kézirat kizárólagos, illetve az átdolgozásra is kiterjedő és korlátlan, azaz minden – területi, illetve időbeli és valamennyi ismert felhasználási módra vonatkozó – korlátozástól mentes felhasználási joga a díj Pályázó részére történt kifizetésével egyidejűleg a Kiírót illeti.

A Pályaműben megfogalmazott építészeti ötletekkel, lehetséges megoldási javaslatokkal kapcsolatban a Kiíró fenntartja magának a jogot arra (és a Pályázók a beadással ezt elfogadják), hogy az abban szereplő területrendezési, építészeti, illetve képzőművészeti ötleteket, megoldási javaslatokat, egészben vagy részben, a jelen Kiírásban foglaltak szerint szabadon felhasználhassa az azt követő tervezési eljárásban és építési beruházás során.


PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Pályázat meghirdetése: 2016. október 7.
Helyszíni bejárás: 2016. október 26.
Kérdések fogadásának határideje: 2016. november 4.
Válaszok megküldésének határideje: 2016. november 11.
Pályaművek postára adásának határideje: 2016. december 16. 24:00
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. január 16.
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2017. február 16-ig.
Ezt követően a kiíró a nem nyert pályaműveket megsemmisítheti.